Free Health Check Up & Blood Donation Camp

Free Health Check Up & Blood Donation Camp

दिनांक ३१/१२/२०१९ आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या मातोश्री कमलबाई विसपुते यांचा ७ वा स्मृतीदिन.

Free Health Check Up & Blood Donation Camp

Free Health Check Up & Blood Donation Camp

दिनांक ३१/१२/२०१९ आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या मातोश्री कमलबाई विसपुते यांचा ७ वा स्मृतीदिन.

Sports Competition & Prize Distribution

Sports Competition & Prize Distribution

आदर्श शिक्षण समुहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते सरांच्या प्रेरणेने, डी.एड.विभागाच्या मा. प्राचार्या श्रीमती कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वार्षिक क्रीडास्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले.

Sports Competition & Prize Distribution

Sports Competition & Prize Distribution

आदर्श शिक्षण समुहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते सरांच्या प्रेरणेने, डी.एड.विभागाच्या मा. प्राचार्या श्रीमती कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वार्षिक क्रीडास्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले.