एक दिवशीय वेंन्टल कार्यशाळा संपन्न 2021

एक दिवशीय वेंन्टल कार्यशाळा संपन्न 2021

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित
श्री.डी. डी. विसपुते डी.एड. कॉलेजमध्ये भारत सरकार वेंन्टल कार्यशाळा दिनांक 23 ऑगस्ट 2021रोजी 1:00 ते 2:00 या वेळेत ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली.

ग्रंथपाल दिन 2021

ग्रंथपाल दिन 2021

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री.डी. डी. विसपुते डी.एड.कॉलेजमध्ये आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री धनराजजी विसपुते सर ,संचालिका मा.सौ.संगिता विसपुते मॅडम यांच्या प्रेरणेने, व डी. एड
कॉलेजच्या प्राचार्या माननीय श्रीमती कुसुम मधाळे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली
‘ग्रंथपाल दिन’ हा कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आला.

लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक पुण्यतिथी 2021

लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक पुण्यतिथी 2021

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित
श्री.डी. डी. विसपुते डी.एड.कॉलेजमध्ये आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री धनराजजी विसपुते सर ,संचालिका मा.सौ.संगिता विसपुते मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने व प्रेरणेने, तसेच डी.एड.
कॉलेजच्या प्राचार्या माननीय श्रीमती कुसुम मधाळे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली
‘लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक पुण्यतिथी ‘ हा कार्यक्रम ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आला.