Guidance of D.El.Ed. Exam 2018-19

Guidance of D.El.Ed. Exam 2018-19

श्री. डी.डी. विसपुते अध्यापक विद्यालयात दिनांक 30/3/2019 रोजी संस्थेचे चेअरमन मा.श्री धनराज विसपुते सरांच्या प्रेरणेने व मा. प्राचार्या श्रीमती कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली “डी.एल. एड. परीक्षा मार्गदर्शनाचे ” आयोजन करण्यात आले.

Jagatik Mahila Din- Women’s day

Jagatik Mahila Din- Women’s day

‘स्त्री’ शब्द एक, अर्थ अनेक म्हणजे स्त्री।अनेक छटा, अनेक रूपं, अनेक भूमिका आणि अनेक रंग आहे स्त्री। म्हटलं तर व्यक्ती, म्हटलं तर शक्ती आहे स्त्री…