समूहगीत स्पर्धा व वार्षिक क्रीडा स्पर्धा वितरण सोहळा

समूहगीत स्पर्धा व वार्षिक क्रीडा स्पर्धा वितरण सोहळा

समूहगीत स्पर्धा व वार्षिक क्रीडा स्पर्धा वितरण सोहळादिनांक 1एप्रिल 2023आदर्श समूहाचे चेअरमन मा. श्री धनराजजी विसपुते सर यांच्या प्रेरणेने व मा. प्राचार्या कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शना नुसार श्री.डी.डी. विसपुते अध्यापक विद्यालया मध्ये समूहगीत स्पर्धा व बक्षीस वितरण...