राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन (national librarian day)

राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन (national librarian day)

राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिनआदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, श्री. डी. डी. विसपुते अध्यापक विद्यालय, पनवेल येथे आदर्श समूहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या प्रेरणेने व मा. प्राचार्या कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाने,भारतीय ग्रंथालय चळवळीचे जनक ,...