Independence Day 2019

Independence Day 2019

उत्सव तीन रंगाचा
आभाळीआज सजला
नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी
ज्यांनी भारत देश घडविला।।