Free Health Check Up & Blood Donation Camp

Free Health Check Up & Blood Donation Camp

दिनांक ३१/१२/२०१९ आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या मातोश्री कमलबाई विसपुते यांचा ७ वा स्मृतीदिन.

Free Health Check Up & Blood Donation Camp

Free Health Check Up & Blood Donation Camp

दिनांक ३१/१२/२०१९ आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या मातोश्री कमलबाई विसपुते यांचा ७ वा स्मृतीदिन.