Jagatik Mahila Din- Women’s day

Jagatik Mahila Din- Women’s day

‘स्त्री’ शब्द एक, अर्थ अनेक म्हणजे स्त्री।अनेक छटा, अनेक रूपं, अनेक भूमिका आणि अनेक रंग आहे स्त्री। म्हटलं तर व्यक्ती, म्हटलं तर शक्ती आहे स्त्री…

Prize Distribution Ceremony 2018-19

श्री. डी.डी. विसपुते अध्यापक विद्यालयात दिनांक 2/2/2019 रोजी बक्षीस वितरण सोहळा पार पडला.
या कार्यक्रमासाठी मा. प्राचार्या श्रीमती कुसुम मधाळे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व मोठ्या संख्येने विद्यार्थीं उपस्थित होते.