वन सप्ताह

वन सप्ताह

आदर्श शैक्षणिक समुहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते व सेक्रेटरी मा.सौ.संगिता विसपुते यांच्या प्रेरणेने व डीएड कॉलेजच्या प्राचार्या मा. श्रीमती कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1 जुलै ते 7 जुलै या कालावधीत वन सप्ताह साजरा करण्यात आला.