ग्रंथपाल दिन 2021

ग्रंथपाल दिन 2021

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री.डी. डी. विसपुते डी.एड.कॉलेजमध्ये आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री धनराजजी विसपुते सर ,संचालिका मा.सौ.संगिता विसपुते मॅडम यांच्या प्रेरणेने, व डी. एड
कॉलेजच्या प्राचार्या माननीय श्रीमती कुसुम मधाळे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली
‘ग्रंथपाल दिन’ हा कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आला.