राष्ट्रीय गणित दिवस

राष्ट्रीय गणित दिवस

श्री. डी.डी. विसपुते अध्यापक विद्यालयात दिनांक 22/12/2020 रोजी आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा.श्री धनराजजी विसपुते सरांच्या प्रेरणेने व मा. प्राचार्या श्रीमती कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाने ‘ राष्ट्रीय गणित दिवस.’ ऑनलाईन पद्धतीने गुगल मीटच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला.