जागतिक महिला दिन 2021

जागतिक महिला दिन 2021

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित श्री. डी. डी. विसपुते डी.एड कॉलेजमध्ये आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री. धनराजजी विसपुते यांच्या प्रेरणेने व कॉलेजच्या प्राचार्या मा. श्रीमती कुसुम मधाळे यांच्या मार्गदर्शनाने .’जागतिक महिला दिन’ कार्यक्रम ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आला.