एक दिवशीय वेंन्टल कार्यशाळा संपन्न 2021

एक दिवशीय वेंन्टल कार्यशाळा संपन्न 2021

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित
श्री.डी. डी. विसपुते डी.एड. कॉलेजमध्ये भारत सरकार वेंन्टल कार्यशाळा दिनांक 23 ऑगस्ट 2021रोजी 1:00 ते 2:00 या वेळेत ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली.