अध्ययन अध्यापनातील ज्ञानरचनावाद 2022

अध्ययन अध्यापनातील ज्ञानरचनावाद 2022

दिनांक 4 जानेवारी 2022 रोजी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था पनवेल व श्री डी. डी. विसपुते अध्यापक विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने “अध्ययन अध्यापनातील ज्ञानरचनावाद” एक दिवशीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.